Citymarketing – Visit Aalsmeer

Citymarketing - Visit Aalsmeer

Previous
Next

In september 2016 is de Recreatie en Toerisme Agenda (R&T agenda) vastgesteld door de gemeenteraad van Aalsmeer. Onderdeel van het uitvoeringsprogramma is het opstellen van een marketingcommunicatieplan voor de toeristische bestemming Aalsmeer. Dit plan is in nauwe samenwerking met Ondernemend Aalsmeer (OA) door Sherpa’s Stories opgesteld en is vastgesteld door het Aalsmeerse college en ter informatie met de gemeenteraad gedeeld. 

Advies en uitvoering marketingcommunicatieplan
Na de vastlegging van het plan in juli 2017, heeft Isabel Mosk de verantwoordelijkheid gekregen voor de uitvoering van de strategie.  Zij adviseert en begeleidt de gemeente Aalsmeer bij de uitrol van de  marketingcommunicatieplan, waar onder andere een beeldmerk, website VisitAalsmeer.nl, social media kanalen Visit Aalsmeer,  inzet Influencer Marketing, offline mediainzet en villagedressing uit voort is gekomen. Sherpa’s Stories adviseert en draagt kennis over op het gebied van bestemmings- en citymarketing, trends & ontwikkelingen en de uitrol van een marketingstrategie in daadwerkelijk acties.

De prachtige Aalsmeerse Westeinderplassen bieden nog volop kansen voor groei en recreatie van toerisme. Om deze sector te versterken is door Isabel Mosk, in nauwe samenwerking met Ondernemend Aalsmeer, een ambitieuze marketingstrategie tot stand gekomen. Dit plan gaat uit van één merk: Visit Aalsmeer! Wat ik een heel sterk punt vind van het plan, is dat wij duidelijke keuzes hebben gemaakt voor bepaalde doelgroepen bezoekers. Dit heeft Isabel ook duidelijk gemotiveerd en onderbouwd waarom Aalsmeer hiervoor moet kiezen. Door de fijne samenwerking hebben wij de uitrol ook bij Isabel neergelegd. Zij weet als geen ander de juiste vertaalslag te maken van strategie naar uitvoering in de marketingcommunicatie van deze tijd.”

Laura Tas - Communicatieadviseur Gemeente Aalsmeer